Met verwijzing

Wanneer u door een huisarts, specialist, tandarts of orthodontist naar een logopedist bent verwezen, wordt de logopedische behandeling 100% vergoed door de zorgverzekeraar. Houd u wel rekening met uw eigen risico. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed.

Zonder verwijzing

Ook zonder verwijzing kunt u bij ons terecht, voor individuele afspraken om uw presentatie en communicatie te verbeteren of bijvoorbeeld voor het veranderen van een accent.
Accentverbetering en logopedie om uw presentatie en communicatie te verbeteren vallen niet onder de zorgverzekering.
De kosten bedragen € 80,- per 60 minuten. Het zijn meestal korte trajecten, een paar sessies van een uur. Tijdens de eerste afspraak kunnen wij inschatten hoeveel sessies nodig zijn.

Verhindering

Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen bij de behandelend logopedist. Wanneer u een behandelafspraak niet tijdig afzegt of niet nakomt, zal hiervoor 100% van het geldende tarief in rekening worden gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.