Welkom!

Logopediepraktijk Ellen Rollman is een allround logopediepraktijk gevestigd in Doorn sinds 1987.
Vanaf 2007 is er tevens een dependance in de gemeente Leersum.
De logopedisten van de praktijk zijn gespecialiseerd in de begeleiding van zowel kinderen als volwassenen bij het verbeteren en optimaliseren van hun stem, spraak en taal (lezen, schrijven, begrijpen). Wij zetten ons in voor kwaliteit en een prettige sfeer. Voor elke cliënt wordt een individueel behandelplan samengesteld uit methoden die gebaseerd zijn op actuele wetenschappelijke inzichten.

Allround wil zeggen dat vrijwel alle problemen op het gebied van:
·      Adem & stem
·      Gehoor- & luisterfuncties
·      Spraak & mondfuncties
·      Taal
·      Lezen & spelling

door de logopedisten behandeld kunnen worden, bij zowel kinderen als volwassenen.

Kwaliteit
De logopedisten volgen regelmatig bijscholing in de vorm van lezingen, seminars en gespecialiseerde cursussen.