Verwijzing

Logopedisch onderzoek en/of logopedische behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, specialist, tandarts of orthodontist.
Logopedie is direct toegankelijk sinds de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) is ingevoerd in 2011. Dit betekent dat u in principe zonder verwijzing naar de logopedist kunt. Het is echter afhankelijk van uw zorgverzekeraar of dit wel of niet vergoed wordt. Voor onderzoek, diagnostiek en behandeling is daarom toch vaak een verwijzing van een arts nodig. Hoewel onze praktijk DTL-proof is, vragen wij in verband met de zorgverzekeraars nog altijd om een verwijsbrief.

Aanmelding

Direct aanmelden kan door het invullen van het aanmeldformulier hier. Na ontvangst van het aanmeldformulier wordt contact met u opgenomen.
U kunt uiteraard ook telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken: 0343-415600 of u kunt mailen naar info@logopediedoorn.nl. Bij een eerste afspraak verzoeken wij u een verwijsbrief, uw verzekeringspas en uw identiteitsbewijs (of dat van uw kind) mee te nemen.

Intakegesprek

Na aanmelding volgt een intakegesprek. Wij streven ernaar om het intakegesprek 1 tot 2 weken na de aanmelding plaats te laten vinden. Tijdens het intakegesprek worden uw persoonlijke gegevens opgenomen in het patiëntendossier van de logopedist en wordt de hulpvraag verhelderd.

Onderzoek

Na het intake gesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek meerdere zittingen in beslag nemen. Hierna zullen wij, in overleg met u, de vervolgaanpak bepalen.

Bij de aanmelding van kinderen stellen wij na de intake in goed overleg met de ouder(s)/ verzorgers een behandelplan op. Tijdens de lessen krijgt uw kind volop de gelegenheid om zich op interactieve wijze de vaardigheden eigen te maken.

Klantervaringsonderzoek (PREM)

Met ingang van 1 januari 2015 nemen wij deel aan het klantervaringsonderzoek van Qualizorg. Qualizorg is een meetbureau dat via de Patient Reported Experience Measure (PREM) onderzoek doet naar de tevredenheid van de cliënt over de zorgverlening. Hierdoor wordt de kwaliteit van zorg transparanter en klantgerichter. Na afsluiting van de behandeling zult u een e-mail ontvangen waarin u gevraagd wordt naar uw ervaring ten aanzien van de behandeling.

Privacybeleid

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Ellen Rollman via 0343-415600.

Klik hier voor de volledige privacyverklaring (PDF).

Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze logopedische begeleiding naar uw tevredenheid verloopt. Mocht dit niet het geval zijn, dan willen wij u wijzen op onze volgende klachtenprocedure.

Bespreek het eerst met uw logopedist
Indien u een klacht heeft over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling vinden wij het prettig dat u dit eerst met uw behandelend logopedist bespreekt. Zo is de logopedist op de hoogte van uw ontevredenheid en kunt u proberen samen tot een oplossing te komen.

Wat als u er samen niet uit komt?
Dan kunt u met uw klacht terecht bij het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten (het College) of bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn (de Klachtencommissie). Wilt u meer informatie? Klik hier voor de klachtenfolder van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en/of klik hier voor het downloaden van de folder van het College van Toezicht.

Tot slot
In de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector is het klachtenrecht voor cliënten vastgelegd. Hieraan is de klachtenregeling van de NVLF verbonden. De praktijk is aangesloten bij de NVLF en volgt deze klachtenregeling.