Wat is logopedie?

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs.
De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van communicatie en verleent hulp bij stoornissen en beperkingen op het gebied van:

 • Adem stem; bijvoorbeeld onvoldoende adembeheersing door hyperventilatie of heesheid/keelklachten door intensief of verkeerd stemgebruik
 • Spraak; bijvoorbeeld het niet of niet goed uitspreken van klanken, stotteren/broddelen, slissen, nasaliteit, neurologische aandoening
 • Mondfuncties; bijvoorbeeld slappe mondmotoriek, foutief slikken, mondademen, duimen/vingerzuigen, gebruik fopspeen
 • Gehoor; bijvoorbeeld verminderde klankwaarneming, slechthorendheid, doofheid, spraakafzien
 • Luisterfuncties; bijvoorbeeld luisterproblemen, problemen met de auditieve verwerking van klanken, woorden en zinnen
 • Taal; bijvoorbeeld een vertraagde of afwijkende taalontwikkeling, onvoldoende taalbegrip, beperkte woordenschat, zinsbouwproblemen, taalgebruikproblemen, meertaligheid of taalproblemen na een hersentrauma
 • Lezen; lees- en spellingsproblemen.

Wanneer logopedie?

Logopedie kan als behandeling dienen voor

 • Stemklachten
 • Pijn in de keel
 • Onduidelijk spreken
 • Articulatieproblemen
 • Problemen in de taalontwikkeling
 • Leesproblemen / dyslexie
 • Broddelen
 • Stotteren
 • Hyperventilatie
 • Hoestklachten
 • Problemen met slikken
 • Afwijkend mondgedrag (bij orthodontische behandeling)
 • Neurologische spraak- & taalproblemen
Maak direct een afspraak

Wat doet de logopedist?

De logopedist verleent hulp bij stoornissen op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor en mondfuncties, die van organische, functionele of neurologische aard zijn. Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de familie / verzorgers van de patiënt en de ouders/leerkrachten van het kind.
Wij hechten veel waarde aan multidisciplinair overleg bij het onderzoeken en behandelen van kinderen, reden waarom er regelmatig contact is met bijvoorbeeld KNO-artsen, orthopedagogen, speltherapeuten en kinderfysiotherapeuten.
Om de logopedische behandeling goed te kunnen afstemmen op de hulpvragen vanuit school, vindt frequent overleg plaats met intern begeleiders, remedial teachers en leerkrachten van basisscholen.