Kinderen

Wij verzorgen onderzoek, diagnostiek en behandeling bij kinderen wanneer de spraak-/taalontwikkeling moeizaam verloopt. Ook geven wij advies en training aan de omgeving van het kind. Problemen in de spraak– en/of taalontwikkeling kunnen leiden tot leer-, lees- en spellingsmoeilijkheden. Kinderen met taalproblemen hebben een groter risico op dyslexie en kunnen gedragsproblemen ontwikkelen. Als logopedisten zijn we vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Die zijn soms nog niet in het leesproces vastgelopen, maar vertonen al wel risicofactoren. Een vroege adequate begeleiding (voorschotbenadering) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar verkleint wel de uitingsvorm ervan. De behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist levert zo een grote bijdrage aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van de gevolgen. Logopedisten onderscheiden zich omdat zij de deskundigheid hebben van diagnostiek, indicatiestelling en therapie van spraak- en taalstoornissen. Logopedie omvat specifieke kennis over fonologie en oproepsnelheid die nauw samenhangt met diagnostiek en begeleiding. De risicogebieden voor het leren lezen en/of spellen vormen ons werkterrein. Daarmee hebben we een signalerende en interveniërende rol bij de vroegtijdige opsporing van risicokinderen. Wij werken nauw samen met scholen, huisartsen, specialisten, ambulant begeleiders Speciaal Onderwijs, (kinder)fysiotherapeuten en andere paramedici.

Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen de spieren in de mond onderling verstoren en daardoor invloed hebben op de stand van tanden en kiezen en de vormgeving van de mond. Denk hierbij aan niet goed slikken, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen. Wij behandelen afwijkende mondgewoonten en werken daarbij samen met tandartsen en orthodontisten.

Kinderen met heesheid, hypernasaliteit, stotteren of broddelen kunnen ook bij ons terecht in de praktijk.

Volwassenen & ouderen

Taal-/spraakproblemen kunnen ook adolescenten, volwassenen en ouderen in meer of mindere mate belemmeren in het dagelijks leven. Opleiding, werk en ons sociale leven worden voor een belangrijk deel beïnvloed door verbale en non-verbale communicatie. U kunt bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek en behandeling.

Onderzoek en behandeling van stemproblemen bij volwassenen behoren eveneens tot ons vakgebied. Klachten die optreden bij stemproblemen zijn vaak: een slechtere stemkwaliteit (hees, schor, wegvallen van de stem), keelpijn of moe worden van het spreken. Stemproblemen kunnen ontstaan door allerlei oorzaken, zoals infecties, problemen van de luchtwegen of problemen van neurologische aard. Stemproblemen kunnen ook ontstaan door een verkeerde manier van spreken of zingen, overbelasting van de stem, spanning en stress. Stemklachten kunnen snel leiden tot verkeerd stemgedrag, dat vervolgens weer leidt tot nieuwe klachten. Wanneer u stemklachten heeft, kunt u altijd vrijblijvend om advies vragen aan een van onze logopedisten. In de meeste gevallen kan de stemkwaliteit door een gerichte training aanzienlijk verbeteren.

Wanneer spreken, begrijpen, slikken of eten en drinken niet meer vanzelf gaat, door bijvoorbeeld een hersenbloeding of –infarct of andere neurologische aandoening (afasie of dysartrie), kan de logopedist u helpen. Indien gewenst komen wij bij u aan huis.

Voor verdiepende informatie ten aanzien van verschillende spraak-/taalstoornissen en klachten en de wijze waarop de logopedist handelt verwijzen we u graag naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF): www.nvlf.nl

De logopediepraktijk handelt volledig volgens de richtlijnen van de NVLF.